nieuwsbrief

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief op de website. Alle ouders/ verzorgers krijgen deze ook op de mail.
In de nieuwsbrief is ruimte voor actuele ontwikkelingen van OBS De Cingel, aankondiging van activiteiten, verslagen van activiteiten, verjaardagen, agenda van de komende maand en nieuws uit alle groepen. Ook is er de mogelijkheid tot het plaatsen van nieuws van externen.

Alle nieuwsbrieven van het huidige schooljaar kunt u lezen door in de bijlage op de bestanden te klikken.

 

foto & video