ouderbijdrage

De oudervereniging beheert de gelden van het schoolfonds die binnen komen via de vrijwillige ouderbijdrage. Door deze ouderbijdrage kan de oudervereniging diverse activiteiten organiseren zoals een Kerstfeest, het Sinterklaasfeest op school, afscheidsfeest groep 8, e.d.

Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018
De bijdrage voor het schoolfonds is opgebouwd uit een gezinsdeel en een kinddeel en bedraagt per kind €20,- en per gezin €10,-

De bijdrage wordt als volgt berekend:
1 kind            gezinsbijdrage + 1x kindbijdrage        €10 + €20 = €30
2 kinderen     gezinsbijdrage + 2x kindbijdrage         €10 + €40 = €50
3 kinderen     gezinsbijdrage + 3x kindbijdrage         €10 + €60 = €70
4 kinderen     gezinsbijdrage + 4x kindbijdrage         €10 + €80 = €90

De kosten voor de schoolreisjes zijn geen onderdeel van bovenstaande bedragen.
Die worden later in het schooljaar in een aparte oproep gevraagd.

Een betalingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van de schoolreisjes behoort tot de mogelijkheden. Daarvoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Oudervereniging.

Het bankrekeningnummer waar u de bijdrage op kunt storten is: NL35RABO 0341 7356 63 t.n.v. Oudervereniging OBS De Cingel Menaam.

 

foto & video