Informatie

Facebook / Twitter

U volgt ons toch ook op Facebook en/of Twitter?

Nieuwsbrief

Hier vindt u altijd de laatste nieuwsbrief online!

Schooltijden

De algemene schooltijden van OBS De Cingel.

Vakantieregeling 2017-2018

Een overzicht van de vakanties en vrije dagen.

Gymnastiekrooster

Het rooster van de lessen bewegingsonderwijs.

Ziekmelding

Informatie over het ziekmelden van uw kind(eren).

TSO

Informatie over de tussenschoolse opvang.

BSO

Informatie over de buitenschoolse opvang.

Hoofdluis

Informatie m.b.t. hoofdluis.

GGD Fryslan

Hier vindt u informatie van de GGD.